Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1869-12-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Kjøbenhavn, 2. December 1869.

Jeg frygter dette Initiativ af Frankrig. Følg det med yderste Omhu. Søg enhver Leilighed til at oplyse Fleury om Regeringens Standpunkt som det findes i Kongens Brev til Alexander af 1868. 1)

Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 2. December 1869.