Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1868-04-13)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 13. April 1868.

Da jeg idag vil svare Quaade og gjøre ham mine Modbemærkninger imod Adskilligt, hvad der findes i Mohrenheims Rapport, vilde det være mig meget kjært at see Afskriften af Mohrenheims sidste Rapport til Rusland kort før hans Afreise herfra, thi denne forekom mig gunstigere end den som er skreven efter Samtale med Quaade. 1) Jeg vil fremhæve for Quaade nok engang, at vi aldrig kunne vente at erholde Noget af Bismarck eller Kongen, naar vi bevæge os omkring dem som om det var (raadne) Æg, og at ligesaalidet som jeg ønsker at slaae paa Sabelen, da jeg frygter for, at det ikke vilde forskrække, ligesaalidet vil jeg lade mig kyse til at skjule Sandheden og Nødvendigheden, fordi denne kan være Vedkommende ubehagelig eller ikke tilfredsstille Kongens Gemyt. —

Mon der snart skulde være en Reisende til Berlin?

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.