• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Den poetiske Gartner-Kniv. 4de Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 5te Stykke

Brev om nogle af de siden Trykke-Friheden udkomne Skrifter.

Pseudo Apollo Comedie i en Act. Opført første gang paa Kiøge Skueplads.

Afhandling om overdrevne Satirer eller indklædte Skandskrifter. Oversat.

Kabinetsordrerne om trykkefrihed 4. september 1770 og 3. oct. 1771 i Luxdorphs afskrift.

De danske Skriveres Skiebne, ved Skrivefrihedens Indskrænkelse, skreven af Philomathes den 10 October 1771.

Kritiske Erindringer til Forfatterne af den Kritiske Journal.

J. Hees Tale ved tvende Orlogs- Skibes, Holstein og Dannebrog, udløb af Stabelen d. 11. April 1772.

Forklaring over Esaiæ 47. Capitel fra det 1ste til 9de Vers. Indsendt fra Landet og nu til Trykken befordret.

Verden er et Paradiis for alle, saavel for de Vantroe, som for Guds Børn, skiønt i ulige Henseende og paa ulige Maade.

Communicanteres nødvendige Selvprøvelse.

Skaberens Viisdom og Godhed ved Synets Indrettelse.

Grev J.F. Struenses sandfærdige Politiske Liv og Levnet, fra den Tiid han kom fra Altona indtil denne Dag.

Der erste Besuch des geistlichen Docter M**. bey den als Staats-Verbrecher inhaftierten Gr**.