Kabinetsordrerne om trykkefrihed 4. september 1770 og 3. oct. 1771 i Luxdorphs afskrift.