En Nye Viise om Kongen af Dannemark, hvorledes han ved sine troe Mænd lod uddrive Forræderne fra Kongens Gaard. Siunges som: Og der gaaer Dands paa Riber-Gade o.s.v.

En Nye Viise om

Kongen af Dannemark,

hvorledes

han ved sine troe Mænd

lod uddrive

Forræderne

fra

Kongens Gaard.

Siunges som:

Og der gaaer Dands paa Riber-Gade o.s.v.

Kiøbenhavn,

trykt hos Morten Hallager, boende i store Fiolstrædet.

2
3

1.

Og der gaaer Dands paa Christiansborg, Struensee er bunden!

Der dandse Riddere uden Sorg.

For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

2.

Og der gaaer Dands ved hver en Bro, Struensee er bunden!

Der tramper mangen en Hesteskoe.

For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

4

3. Fore da dandser Ranzov god: Struensee er bunden! Gierne han vovede Liv og Blod. For Christian Konge hin unge. Og længe leve han. 4.

Efter da dandser Køller kiek,

Struensee er bunden!

Han gav Forræderne Fandens Smæk For Christian Konge Hin unge.

Og længe leve han!

5. Saa dandser han Herr Eichstedt med, Struensee er bunden!

Han var alt sat i Herr Gudes Sted. For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

5

6.

Næst da saa dandser Bieringschiold, Struensee er bunden!

Han haver grebet Herr Enevold.

For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

7.

Tosser syv de Helte er,

Struensee er bunden!

Efter Herr Køller de dandse her.

For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

8.

De dandsed dem paa Slottet ind;

Struensee er bunden! Struensee blegned ved Rosens Kind. For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

6

9. De dandsed op, de dandsed ned Struensee er bunden!

Brandt blev saa ilde til Mode ved For Christian Konge hin unge Og længe leve han!

10.

Hængendes Karm blev leedt for Port: Struensee er bunden!

Alle forrædere aag bort.

For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

11. Kongen han bød dem fare vel.

Struensee er bunden!

Han bød dem føres til sit Kastell For Chrrstian Konge hin unge.

Og længe leve han!

7

12. Kongen han sig af Vindue saae: Struensee er bunden!

Hvad vil de got Folk, der ude staae? For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

13.

Svared hans Moder en Dronning siin: Struensee er bunden !

Hver Mand vil gierne see Kongen sin. For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

14.

Kongen han hen til Vinduet træn, Struensee er bunden!

Med ham, hans Moder og Broder væn For Christian Konge hin unge.

Og længe leve han!

8

15. Leve, og leve Christian!

Struensee er bunden!

Raabte nu Qvinder og raabte Mand. For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

16. Leve vor Kong', den Herre prud!

Struensee er bunden!

Alle hans Fiender forstyrre Gud!

For Christian Konge hin unge. Og længe leve han!

17.

Leve vor Kong i hundred Aar, Struensee er bunden!

Han bliver elsket, mens Verden staaer For Christian Konge hin unge. Og længe leve han.