Hiertelig Taksigelse til det Guddommelige Forsyn Over Vores Allernaadigste Konges og Herres Christian den Syvendes Frelse, i Anledning af den 17 Januari 1772. Af E.T.L. Under den Melodie: Helligste Jesu, Helligheds Kilde.

Hjertelig Taksigelse

til

Det Guddommelige Forsyn

Over

Vores Allernaadigste

Konges og Herres

Christian den Syvendes

Frelse,

i Anledning af

den 17 Januari 1772

Af

E. T. L.

Under den Melodie:

Helligste Jesu, Helligheds Kilde.

Kiøbenhavn 1772,

trykt hos August Friderich Stein, boende i Skidenstrædet i No. 171.

2
3

Tre-Enig Gud og Frelser kiære, Dit Navn skal evig priset være,

Imens jeg Liv og Aande har; Du os stor Naade Har beviset,

Da vi var gandske nær forliset,

Da saae vi du almægtig var; Dig ynkedes vor Nød,

Du vilde ey Kongens Død; Du viiste, at

Din Almagts Haand best hielpe kand, Du viiste, at du var Overmand.

4

Tak skee dig Gud! vor Konge lever,

Hver Undersaat i Glæde svever,

Thi Herren har giort alting got. Da det var yderst udi Nøden,

Og Mange maatte vente Døden,

Var du i sær paa Kongens Slot; Du giorde alting saa, At alle prise maa Dit store Navn; Tak skee dig Gud! Lev, Konge, vel Med alle dine til Liv og Siel!

5

Tak, Juliana, for Du vilde

Ey denne Leylighed forspilde,

Men med Din Frid'rik vaagen var;

Gud Dem til Middel bruger haver, Og fleere, fom i disse Sager

Oprigtig Troeskab viset har; . Nyd evig Løn hos Gud,

At Kongen han slap ud Af denne Nød.

Tak skee dig Gud! Lev, Konge, vel Med alle dine til Liv og Siel!

6

Hvor glad er nu mit Hierte bleven, Min Konge er af Faren reven,

Jeg priser Gud med Siel og Hu, Hver Undersaat med mig istemmer,

Og aldrig Herrens Lov forglemmer;

Ja! havde jeg min Trompet nu, Jeg skulde blæse ud Priis, Lov og Tak til Gud, Som frelset har;

Tak skee dig Gud! Lev, Konge, vel Med alle dine til Liv og Siel!