Rode, Helge Italien

ITALIEN

(Akademiets Fest for det italienske Kongepar ved Dantesøjlens Indvielse).

Se et æventyrligt Følge
bag de høje Gæsters Stol,
Slette, Flod og Bjerg og Bølge
straalende i Sydens Sol.
Se et Folk, som frugtbart gror
paa en skaberfrodig Jord,
rig af Daad og Drømme.
Over Horisontens Rand
lyser vore Længslers Land,
Skønheds Kongedømme.

Se Firenze, som har viet
Styrkens Gud til Sjæl og Aand,
skabt og skabende! Befriet
ved sin egen Mesterhaand,
og der følger By paa By!
I en Kappestrid om Ry
147 kæmper mandig Vilje.
Adriaterhavets Strøm
bærer selve Drømmens Drøm,
Venus’, gyldne Lilje.

Hvad Aartusind har begravet!
følger med i Festens Tog,
steg af Jord ved Middelhavet,
bærende paa Slægtens Bog,
Saga om en svunden Tid,
om dens Strid og om dens Id
Marmor kan fortælle.
Trende Gange kronet staar
gennem trende tusind Aar
Roma i sin Vælde!