Rode, Helge En Prik

EN PRIK

En Prik i Moders Liv blev stor,
kom ud og skreg fra Gry til Kvæld,
fordi den ledte efter Ord.
Den vilde sagt: Bevares vel!

Snart blev den Prik anselig nok.
— Man vokser til, hvis man har Held —
og gik omkring med Hat og Stok.
Man er vel fin! Bevares vel!

Men som det her paa Jord er Skik,
gik Storhed snart igen paa Hæld,
og Prik blev mindre end en Prik.
Bevar os vel. Bevar os vel!