Rode, Helge P.E. Lange-Müller

P. E. LANGE-MÜLLER

Ak vor Ungdoms Melodier!
— Skønt vor Ungdom er udrundet,
toner de endnu fra Sundet
og fra Dyrehavens Stier.

Altid lige sødmetunge,
sommerfødte, lysindspundne.
Ungdomsaarene er svundne,
Sangene er lige unge.

Med et sagte Suk fra Sundet
og med Skovens stille Klage
kom hans Sang idag tilbage,
vemodsdæmpet, sorgomvundet.

105

Suset fra de dybe Skove,
Skvulpet fra de blide Vande
kyssede hans blege Pande:
— Vi skal synge. Du skal sove!