Rode, Helge Uhret

UHRET

Jeg er Tiden. Jeg opsluger,
hver, som ikke Tiden bruger.
Det er mig, som passer paa,
at du ikke gaar istaa!

Tik-Tak — Tik-Tak.
Jeg kan give Stik og Hak.
Hvis du ikke holder Trit,
naar jeg vogter dine Skridt.
Tik Tak.
Stik stak.
Ak!

Naar jeg som en Plovmand gaar,
følger du mit Spor og saar.
90 Hvis du vælger den Taktik
er mit Tiktak Smil og Nik.
Tik Tak. Tik Tak
Spadestik og Hø i Stak
Tak!