Rode, Helge April

APRIL

Det er endnu engang April,
April med fulde Skaaler!
Fra Himlen falder Graad og Smil,
som søde Søsterstraaler.

Og Straalerne forener sig
i yndig Foraarsglæde.
Med begge Hænder fanger jeg
smaa Glimt af gylden Væde.

Et Straaleblik ser ned paa skraa
fra høje Himmelegne.
Gud har sit skelmske Ansigt paa.
Han lader Solen regne.