Rode, Helge Skeptiker

SKEPTIKER

Vor Ven, som dyrker Tvivlen,
trods nogen her tillands.
Tror kun paa Folkets Dumhed
og paa „den kloge Hans".

Saa det er klart, at ingen
kan ride ham tilvands
undtagen netop Hesten
den altfor „kloge Hans".

Naar lærde Mænd bevarer
af Tro en lille Rest
ser man dem ofte holde
just paa den gale Hest.