Rode, Helge Krøblinge og Blinde

KRØBLINGE OG BLINDE

Da Kongen første Gang indbød til Fest
fortælles det, at ingen Indbudt mødte.
Jeg har dog hørt, at en og anden Gæst
indfandt sig punktlig, men til ingen Nytte.

Da Kongen anden Gang lod Bud udgaa
til Krøblinge og Blinde og Forstødte,
blev Salen fuld og mellem dem, man saa,
var ogsaa de, som første Gang var mødte.

Da Kongen saa dem, skal han have sagt:
Et Spørgsmaal vil jeg lægge jer paa Sinde.
Jeg saa jer nylig her i Glans og Pragt.
Hvad vil I mellem Krøblinge og Blinde?

53

Da svared en af disse Gæster ham.
Vi maa jo tage alt, som det kan falde.
Vi prøvede at skjule vores Skam,
men Krøblinge og Blinde er vi alle.