Rode, Helge Den Urokkelige

DEN UROKKELIGE

Jeg er idag en Smule ekstra glad.
Ministeren har sagt, at Tronen holder.
Jeg giver derfor Folket Søndagsmad,
min Yndlingssuppe med forgyldte Boller.

I kender mig jo allesammen her,
og ved jeg er en Kejser uden Lige.
Jeg siger Suppe! Straks er Suppen der.
Og der er altid Boller i mit Rige.

Men har I vidst? Jeg havde en Rival,
som sagde, han var mig og vilde lydes.
Selvfølgelig var denne Taabe gal
og jeg gav Ordre, at han skulde skydes.

67

Nu er han skudt! Et Bud fra Petrograd
beretter at hans Dom er eksekveret.
Jeg tænker paa den Gale uden Had.
For indbildt Storhed er han nu kureret.

Problemet er bestandig: Hvem er hvem?
At være eller ogsaa ikke være!
Jeg trumfererer min Herr Storeslem
og staar urokkelig i Glans og Ære!

Hvem var saa mig af os. Jeg spørger hvem?
Hvem af os to kan højlydt triumfere.
Jeg er (mens han gik nedenom og hjem)
„Kejser den eneste"! — Der er ej flere!

Jeg er idag en Smule ekstra glad,
lidt udenfor de dagligdagse Folder.
Jeg byder hele Riget Ekstramad,
med Kejserhoveder som Suppeboller.