Rode, Helge Psykoanalysen

PSYKOANALYSEN

DA Svendsen skrev om Mosegaard: „Han er en ærlig Mand".
Blev ærlig sat i Bladet med et „u".
For Sætteren var søvnig paa Øje og Forstand
og Svendsens slidte Fyldepen itu.

Nu sagde Analysen, som gennemskuer alt.
Hvad her staar skrevet om Herr Mosegaard.
Er Svendsens skjulte Mening. Fra Dybet har den kaldt
og gennemtvunget dette „u", som slaar.

Da Svendsen nu bedyrede, at Pennen slog en Klat
hvor Sætteren i Søvne saa et „u"
lød Svaret: Ubevidst den Klat blev baade tabt og sat
af En, der tror om Mosegaard som du.

56

Og da I begge nægter, hvad klart i Bladet staar,
saa kan jeg let den skjulte Sandhed se,
om Svendsen selv og Sætteren, saavelsom Mosegaard —
Uærlige, det er de alle tre!

*

Præmisserne. Hvad mener De? — Og Dommen? — Den var haard!
Men sand alligevel? — Hvem ved? Maaske?