Forfatterportræt skrevet af  Helge Rode

Indledning

Indtil videre findes kun en bibliografi for Helge Rode.

Bibliografi

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi.

  • Engberg, Hanne, En digters historie. Helge Rode 1870-1937. 1996. 449 s.
  • Tveterås, Harald L., »To danske debutanter i Norge«. I: Levende biblioteker. Festskrift til Palle Birkelund 29. januar 1982. 1982. S. 139-43. (Om Helge Rode og Ove Rode.)
  • Schmidt, Peter, Dødsmotivet i Helge Rodes lyriske digtning med særligt hensyn til digtsamlingerne »Hvide Blomster« og »Ariel«. 1971. 71 s. (Duplikeret.)
  • Brandt-Nielsen, E., »Myten hos Helge Rode og Ludv. Holstein«. Dansk Kirketidende, CXX, 1968, s. 136-39.
  • Hakon Stangerup og F.J. Billeskov-Jansen: Dansk litteraturhistorie 3, 1966, s. 414-429