Rode, Helge Den Stærke

DEN STÆRKE

Se denne Kæmpe og frygt, thi hans vældige Kræfter
er som en Hærfylknings grufulde samlede Magt.
Alle maa vige for ham eller følge ham efter,
Synet alene forfærder den Svage ved Styrke og Pragt.

Gaar du imod ham, naar han kommer frem i sin Vælde,
da er din Skæbne beseglet. Dit Liv er fortabt.
Mennesker, Dyr, ja selv Heste i Flok kan han fælde.
Ikke Herakles saa herligt til Stordaad var skabt.

Hastig han er i sit Løb som de jagende Vinde,
rappeste Fødder kan ikke forfølge hans Spor.
63 Fjernt kan du se ham, indhyllet i Skyen forsvinde
medens han danser hen over den sukkende Jord.

Ser du hans Øjne, de er som to mægtige Sole.
Prægtig er Straalernes Kraft og hvid deres Glød.
Ikke af Kvinde og Mand, men naar Halvguder bole
fødes slig Kæmpe, og dog har han fundet sin Død.

Som naar de himmelske Kloder en Gang gaar tilgrunde
opsteg der Flammer og hørtes et tordnede Brag
Blussende Ildstrømme flød fra den dybeste Vunde.
Saaledes segned den vældige Kæmpe en Dag.

Sig os, hvem var da den Stærke, som lyste i Natten,
ilede fremad til Kamp og ej undte sig Hvil?
Det var Cigarhandler Simonsen, Bredgade 18,
lille og net af Statur; men maskeret som Bil.