Rode, Helge Kirkeklokken

KIRKEKLOKKEN

Godmorgen, Børn, gaa frejdigt frem,
ved Aften ringer jeg jer hjem.
Ding-Dang — Ding-Dang.
Liv og Død er i min Klang.

*

Hør mit dybe Varselskor
medens Vaarens Vækster gror.
Hør min Klage, hør min Trøst,
naar de mejes ned ved Høst.
Ding-Dang — Ding-Dang.
Det er Evighedens Sang.

*

Alle Tidens store Timer
faar af mig den dybe Klang,
naar jeg runger, naar jeg kimer.
Det er Evighedens Sang.
Ding-Dang — Ding-Dang.
Evighedens dybe Sang.