Rode, Helge Uddrag fra Den Urokkelige

Hvem var saa mig af os. Jeg spørger hvem?
Hvem af os to kan højlydt triumfere.
Jeg er (mens han gik nedenom og hjem)
„Kejser den eneste"! — Der er ej flere!