Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

De glade Folk paa Dækket og paa Broen
tilsmilede en Kyst, som var en Sky;
men dybt i Tvivlens Afgrund glimter Troen,
i Nattens Raab var der et Haab om Gry.