Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

„Af sin Feighed overmandet"
fik han denne Dom forkyndt,
„at han er en prægløs Mynt,
farlig, vigende som Vandet,
løs som Sandet er Per Gynt!"