Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Men der kom Forlig istand
mellem disse tvende Slægter.
Huset Gynt og Huset Brand
aandelig hinanden ægter.