Rode, Helge Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr

Der var en broget Kvidderkrans
af tusind Fugle smaa,
og over dem fløj Kragerne
140 kulsorte, askegraa,
og over dem jog Maagerne
som lyste mod det Blaa.