Rode, Helge Uddrag fra Hyldest til Shakespeare

I vort Mismod var du hjemme,
du har vandret samme Vej.
I vor Anger lød din Stemme
og vor Elskovs Purpurbræmme
laante vi af dig — af dig!