Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Eja lad os synge. Thi jeg vædder.
Dette Hus skal blive Slægters Hjem.
Liv skal vokse frem paa Danmarks Brædder.
Smil og Graad skal frugtbargøre dem.