Rode, Helge Uddrag fra Modersmålet i det gamle Teater

Modersmaalet.