Rode, Helge Uddrag fra Den store Messe

O Jord! Vi hører din Messe toner.
Din Sang, som styrker vort Sind og renser
al Ringhed ud og tilsidst forsoner,
som om den sprængte vor Verdens Grænser.