Munch-Petersen, Gustaf diktaren

diktaren

nu vill jag berätta
för dig vad en diktare är:
han är dimman * ytterst
på horisonten,
han är ryggen utav det,
som varit,
och hans panna är strimman * som dröjer
på nattens gräns,
hans ögon äro ibland trötta
av att vänta efter det,
som han icke vet, om det finns,
och ibland äro de blinda
av en sol på andra sidan
dimman -
då gråter diktaren, tills
dimman har ryckt längre bort,
och väntandets ångest åter
svalkar * hans svidande ögonlock -
diktaren är han, som
antingen är en dåre eller en vis,
han, som
varje timme väljer,
om han vill leva eller
alltid ha varit död -