Munch-Petersen, Gustaf fjällvatten

fjällvatten

den vita älven
rinner forsande,
hatfull förbi det block,
där en skärva sitter
som ett öga -

tag, vita ström,
allt som vacklar,
hata, hopplöst sinande,
din vita grumlighet
mot blocket -

när dina sista
källor äro torra,
vända sig
bergets rubiner ut -