Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

4.

Brændevinsbrænding

Viborg Amt XV: Om Kornvarernes Beskaffenhed, Rensning og Tørring m.v.

Naturligvis måtte Landhuusholdningsselskabets censor bemærke at "Selskabet aldeles maa misbillige Forfatterens Mening om almindelig Frihed til Brændevinsbrænding"

126 129 408

Viborg Tugt- og Forbedringshus

Viborg Amt XXVI: Binæringsveje 12

131 132 133 409