Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

Hovedtræk af St. St. Blichers liv

1782: født den 11. oktober i Vium, syd for Viborg. Forældre: sognepræst Niels Blicher (1748-1839) og Kirstine Marie Curtz (1753-1820)

1799: student fra Randers Latinskole

1801-03: huslærer på "Holgershaab", Falster

1807-08: efter Københavns bombardement hjemme hos faderen

1809: teologisk embedsexamen

1810: gift med Ernestine Juliane Berg (1792-1875)

1810-11: adjunkt i Randers

1811-19: præstegårdsforpagter i Randlev (hvortil faderen var flyttet i 1795)

1819-25: præst i Thorning-Lysgård

1825-47: præst i Spentrup-Gassum

1836: rejse i Sverige

1837: alvorligt syg i flere måneder

1838: rejse langs Jyllands vestkyst fra Hamborg til Skagen

1839: en bebudet udpantning på grund af skatterestancer afværges ved en offentlig landsindsamling 1839-40. Den indbringer 1000 rbd., næsten et års embedsindtægter

1839-44: Himmelbjergmøder

1845: to gange i København, 1. gang: udelukket fra det nordiske studentermøde. 2. gang: syg, indlagt på Frederiks hospital

1846: planlagt møde på Hohøj aflyst på grund af manglende tilslutning

1847: svigersønnen, kapellan Lakjær begår selvmord

1847: "entlediget i Naade" fra sit embede som præst

1848: død den 26. marts i Spentrup

Blichers værker, med særligt hensyn til novellerne, kronologisk efter udgivelsesår

1807-09: Ossians Digte I-II. Oversættelse af James Macphersons digte

1813: Bør Jøderne taales i Staten?

1813: Bedømmelse over Skrivtet Moses og Jesus

1814: Digte I

451

1817: Jyllandsrejse i sex Døgn. Digte II

1818: Åbeilard og Heloise. Oversættelse af Alexander Pope's digt med en biografisk skitse

1819: Generalprøven i Kragehul. Skuespil

1823: Bautastene. Digte

1824: Jydske Røverhistorier (Harpen)

1824: Oldsagn paa Alheden (Harpen)

1824: Noveller i Læsefrugter:

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog

Den barnløse Kone

Et Eventyr paa Heden (Josepha)

Else Sandberg (Præsten i Thorning)

Nøddaaben

1824: Avisfrieriet. Skuespil (Læsefrugter)

1825: Donna Leonora. Novelle (Læsefrugter)

1825: Johanna Gray. Skuespil. Opf. på Det kgl. Teater 1825

1825: Stormnatten. Digt

1826: Sneeklokken. Digte

1827-29: Nordlyset. Et Tidsskrivt udgivet af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff, Randers

1827: Noveller i Nordlyset: Fruentimmerhaderen

En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos

Jordskjælvet i Messina (Kjerlighed i Syden)

Krybeskytten

Gyldholm

Røverstuen

Urtepotten Stakkels Louis

Den sachsiske Bondekrig

1827: Præsten i Wakefield, oversættelse af Oliver Goldsmith: The Vicar of

Wakefield. Udsendtes som selvstændig bog i 1837

1828: Noveller i Nordlyset:

Jøderne paa Hald

Sildig Opvaagnen

Rodiserinden

Eva

Jordbærret

Fiore og Fioretta

Den døve Mand og den blinde Kone

452

Den svenske Major

Ak! hvor forandret

Fire Perioder

Maria de Carmo

1828: Løn som forskyldt (Grossereren). Skuespil

1828: Danmarks nærværende Tilstand

1829: Noveller i Nordlyset:

Hosekræmmeren

Falddøren

Peer Spillemands Skibsjournal

Præsten i Vejlbye

Kjeltringliv

Telse

Letacq

1832-36: Diana. Et Tidsskrivt for Jagtelskere I-II

1833-36: Samlede Noveller I-V

Nye noveller:

1833: Himmelbjerget

Eremitten ved Grenaae 1834: Hævnen

Juleferierne

Eneboeren paa Bolbjerg

1836: Marie

Fjorten Dage i Jylland

1835-36: Samlede Digte I-II

1837: Svithiod. Digte fra Sverigesrejsen

1838: Prædiken, holden i Spentrup Kirke 1838

1838: Trækfuglene. Digte

1838: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn

1839: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. Rejseskildring

1839: Viborg Amt. Topografi

1939: Kornmodn. Noveller:

Maskeraden

Skytten paa Aunsbjerg

Baglænds

Landsbydoctoren

Den jydske hvide Dame

453

1839: Nyeste Noveller og Digte (Saml. Noveller og Digte. Suppl.bind)

Nytilkommen novelle: Høstferierne

1840: Julianes Giftermaal. Novelle ("Salonen")

1840: Levnedsbeskrivelse ("Brage og Idun")

1840: De tre Helligaftener. Novelle ("Dansk Folkekalender for 1841")

1841: Sommerreise i Sverrig. Prosa

1841: Eneste Barn. Novelle ("I. H. Hansens Poetisk-prosaiske Nytaarsgave for 1842")

1842: E Bindstouw

1842: Min Tidsalder

1842: Nye Noveller:

Hannibal

Erik Hakonsøn

Viinhandleren og Herremanden

1843: Himmelbjergfesten 1843

1844: Fem Noveller og to jydske Sange

Stodderkongen

Guillaume de Martonniere

Den hule Eeg

Le Petitmaître d'Ecole

Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843

1844: Min Vinterbestilling i 1842 og 1843 (Saml. Noveller VI)

Livø

Kjeresterier i Vesterjylland Kjerlighed paa Dagvognen

En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand

En jydsk Mordbrænderhistorie

1844: Min Vinterbestilling i 1842 og 1843 (Saml, Noveller VII)

Fiirkløveret

Rødstenen paa Fuur

Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie

Kniplerinden

En jycisk Røverhistorie

Kjærlighed i Pinen

Ravnen

To paa een Hest

1845: Skinsyge. Novelle ("Gæa")

1845: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 (Saml. Noveller VIII)

Tulipanen

454

En Herremand paa Jorden, en Degn i Himlen og en Præstemand baade her og der

De Udøbte

Faawal Hammeløw

Menneskelighed

1846: Halv Spansk og halv Dansk. Novelle ("Gæa")

1846: Digte i Jydsk Mundart

1846-47: Gamle og ny Noveller I-VII, udgivet af P. L. Møller

Nye noveller:

1846: Bettefanden

Lella Zohra og Lella Hradudja

Vaagekonen

Kjerlighed i Vildmosen

1847: Valdbypigen

Kjerlighed i Vildmosen II

1847: Digte MI, udgivet af P. L. Møller

Væsentlige udgaver af Blichers værker

Samlede værker:

1920-34: Steen Steensen Blichers Samlede Skrifter I-XXXIII, udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Samlede noveller:

1846-47: Gamle og ny Noveller I-VII, udg. af P. L. Møller

1882: Samlede Noveller og Skizzer I-IV, ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. Heri tillige Blichers Erindringer. Ny udg. 1893

1905-07: Samlede Noveller og Skitser I-III, udg. med oplysende noter af Hans Hansen

1964-65: Samlede Noveller og Skitser I-V med Hans Hansens noter. Billed-redaktion og billedtekster: Volmer Rosenkilde. Ny udg. 1982

1977: Samlede noveller I-V med illustrationer af Chr. Dalsgaard og Hans Smidth. Redaktion og billedudvalg: H. P. Rohde

Samlede digte

1847: Digte MI, udg. af P. L. Møller

455

Væsentlige værker om Blichers liv og forfatterskab

1898: Hans Hansen: Studier over Steen Steensen Blicher

1902: Hans Hansen: Steen Steensen Blichers Barndom og Ungdom

1903-04: Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie I-III. Fotografisk optryk 1964

1916: Hans Brix: Blicher-Studier. Optrykt 1967

1917: S. Sørensen (Vasegaard): Nordlys-Perioden i Blichers Digtning

1926: Søren Vasegaard: Til Belysning af Blichers Liv og Digtning

1943: Johannes Nørvig: Steen Steensen Blicher. Hans Liv og Værker

1952: Hans Povlsen: Steen Steensen Blicher 1965: Søren Baggesen: Den blicherske novelle

Bibliografi

1910: M. Philipsen: Fortegnelse over en Samling Arbejder af Steen Steensen Blicher og andres Arbejder om ham og hans Forfatterskab m.v.

1933: Jørgen Kaj Bertelsen: Blicher-Bibliografi

1974: Omkring Blicher:

Povl Skadhauge: Blicher på fremmede sprog Marie Stoklund: Udgaver af Blichers værker 1933-73 Marie Stoklund: Litteratur om Blicher og hans værker Felix Nørgaard: Blicher i massemedierne

1983: Annemarie Gjedde Jørgensen, Charlotte Hviid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen og Mette W.Jønson: Blicher-bibliografi (ikke afsluttet). Bibliografien er ordnet kronologisk efter udgivelsesform med titelregister, også over digtenes begyndelseslinjer. Bibliografien, der omfatter knap 3000 numre, kan i EDB-udskrift lånes på Danmarks Biblioteksskoles bibliotek.

456

Billedfortegnelse

* 10 15 23 31 33 41 51 53 57 61 69 77 74 79 457 87 97 103 107 113 117 119 123 127 140 141 146 147 158 159 164 165 176 194 458 195 219 241 251 259 271 285 301 323 335 349 377 387