Blicher, Steen Steensen Udvalgte værker

Bibliografi

1910: M. Philipsen: Fortegnelse over en Samling Arbejder af Steen Steensen Blicher og andres Arbejder om ham og hans Forfatterskab m.v.

1933: Jørgen Kaj Bertelsen: Blicher-Bibliografi

1974: Omkring Blicher:

Povl Skadhauge: Blicher på fremmede sprog Marie Stoklund: Udgaver af Blichers værker 1933-73 Marie Stoklund: Litteratur om Blicher og hans værker Felix Nørgaard: Blicher i massemedierne

1983: Annemarie Gjedde Jørgensen, Charlotte Hviid, Anni Johansen, Connie Juul Jeppesen og Mette W.Jønson: Blicher-bibliografi (ikke afsluttet). Bibliografien er ordnet kronologisk efter udgivelsesform med titelregister, også over digtenes begyndelseslinjer. Bibliografien, der omfatter knap 3000 numre, kan i EDB-udskrift lånes på Danmarks Biblioteksskoles bibliotek.

456