Aarestrup, Emil MEN FRA ERINDRINGEN, DET SVUNDNE

MEN FRA ERINDRINGEN, DET SVUNDNE

Men fra Erindringen, det Svundne
Sit største Tryllerie hun henter,
Som Konstens marmorblege Skjønhed
Paa melankolske Monumenter.