Aarestrup, Emil TRØST

TRØST

Beilere paa alle Kanter!
Strakte Hænder! Blik, som bede!
Blomsterurner, kjælne Breve -
Hvilket farligt Vilderede!

O hvormange Hensynsfagter,
O hvormegen Anstandslede,
Naar de ømme Suk og Bønner
Blive altfor frie og hede!

Og hvo vilde vel mig negte,
At det er en svær Bestilling
Treffe Valget paa en saadan
Herre-Industri-Udstilling

Tapperhed med Sværd ved Siden
Digtekonsten med sin Lire,
Lærdom med en vigtig Mine
Sværme Ven om din Zemire.

Men vær rolig! Ingen Fare
Har det med de friske Fyre
Har det selv med en Adonis -
Thi hun elsker sit Uhyre.