Aarestrup, Emil CRITIK [Hvad Publikum har fundet for et Hold]

CRITIK

Hvad Publikum har fundet for et Hold
I hans Produkter er mig ubegribeligt;
Thi allevegne seer man i hans Digt:
En nøgen Philosoph og en paaklædt Apoll.