Aarestrup, Emil COTILLON-DEVISER

COTILLON-DEVISER

Jeg elsker Dig, du faureste Pige paa Jorden! -
- Saa er det ikke mig,
For jeg er kun den faureste Pige i Norden.

Lisbeth! Lisbeth!
Læg din lille Haand i min
Den er saa fiin -

Jochum, Jochum!
Aldrig taer jeg den igjen,
Min Hjertensven -

Frøken, vil du være Kjæresten min,
Saa vil jeg glad være Husbonden din?

Min Herre, min Herre, det gaaer ikke an,
De er for ung til at kaldes min Mand.

Smukke Pige med det sorte Haar,
See lidt paa mig!

116

Nei, Hr Jæger, nei!
Lad mig gaae min Vei!

Gud dennem forlade, som Aarsag er,
At de ei sammen maa være -
Som have hinanden af Hjertet kjær,
Og elske i Tugt og Ære -

Hvo gjør i Odense det smukkeste Huus?
Muus.

Hos hvem kan man vente det næste Bal -
Mine Herrer og Damer jeg spørger dem ad?
Hos Biskop Gad.

Har De følt hvordan Adam Homo fortryller?
Ja, leve Paludan-Müller!

Mellem store og lille Belt
Er Fyen saa net situeret -
Som i Cotillon en Helt
To Damer har engageret.

117

Hvad ønskes: Student, Officeer, Kjøbmand, Baron?
Tør jeg bede om en bitter Makron.

For Cholera, den russiske Hex,
Vi ingen Frygt vil nære -

Af Doctere har vi hele Sex
Foruden de Militaire.

Ved Seinens Bredder Paris er stor,
Ved Themsens London er større -

Men Odense er baade lille og stor
Og har det paa det Tørre.

Med Knebelsbarterne par force
Jeg finder mig saa grumme net -

Men naar De faaer et Ridderkors,
Saa er De først complet.

En Candidat kan længe gaae
Og see sig om og vrage -
Men naar han bliver altfor graa,
Saa vil ham Ingen tage.

118

Ich bin nicht hübsch, ich bin nicht schön,
Das heisst ich bin nicht häslich eben -

Denn wären Sie dies, Sie mögens gestelm,
Dann möchten Sie lieber gar nicht leben.

En Sko, som trykker, er meget slemt,
Og to er endnu værre -

En god Mazurca er bestemt
Det bedste Middel, min Herre!

Der var en Tid, da jeg var meget lille,
Min hele Krop var kun en Alen lang -
O ti om denne Tid i Aften stille,
Det kan vi tale om en andengang.

Jeg elsker mit Land, min Konge, mit Kald!
Min Herre! husk, De er paa et Bal!

Dannevang med grønne Bred,
Ved den blanke Vove -

I dit Skjød boer Kjærlighed,
Fred i dine Skove.

119

Holder De af en Constitution?
Er derved ei meget risqueret?

Jeg ynder den, for min Person,
Vor Amtmand er constitueret

Har De bemærket de nye Lygter?
Halvoplyst Odins Stad nu undrer -

Det bliver ei anderledes, jeg frygter,
Odin var eenøiet, om De erindrer.