Aarestrup, Emil FORORD

FORORD

Om Udgaven i Almindelighed se Forord til første Bind.

Nærværende tredie Bind indeholder alle de Digte af Aarestrup, der er offentliggjort i hans Levetid. Side l-15 meddeles de Digte, som er trykt før 1838, undtagen dem, der findes optaget i Samlingen "Digte", 1838; Side 19-230 trykkes "Digte", 1838, og Side 231-292 de Digte, der er offentliggjort mellem Fremkomsten af "Digte", 1838 og Aarestrups Død. Tekstgrundlaget er som Regel Trykket, kritisk sammenlignet med Manuskriptet, hvor saadant findes, l Noterne gives for hvert Digts Vedkommende Oplysning om Tekstgrundlaget, undtagen til "Digte", 1838, hvor Originaltrykket overalt danner Tekstgrundlag. Alle af Udgiverne foretagne Tekst- og Trykfejlsrettelser meddeles i Noterne.

Manuskripterne, hvoraf der til Digtene i Samlingen "Digte", 1838 kun er Brudstykker bevaret, findes paa en enkelt Undtagelse nær i Ny kgl. Saml. 1809 fol. paa Det kgl. Bibliotek. Manuskripterne er alle skrevet med latinske Bogstaver, undtagen "Bondepigen" og "Drankeren Bar- thold", hvortil Manuskriptet findes i "D. 20.", der er skrevet med gotiske Bogstaver.

I Noterne findes Oplysning om, hvor hvert Digt første Gang har været trykt. Ved Digtene Side 19-230 meddeles dette dog kun i de Tilfælde, hvor Digtet har været offentliggjort før Fremkomsten i "Digte", 1838.