Rantzau, Christian BREV TIL: Gram, Hans FRA: Rantzau, Christian (1739-11-29)

5Brahesborrigd. 29de Novembr. 1739.

Velædle og Velbr HEr Iustitz Raad!

Efter anmelding i et af mine forige følger herved med Muer- eller Biugmester Lange 6 det bevidste Herbarium vivum til HEr Iustitz Raads egen s. 110behagelige eftersiufn og frimægtige og villige disposition; det er Dennem eller og Universitäted og i sær den Medecinske Facultät, huor det egentlig hen hører, tiltænckt og heller end gierne undt, om HEr Iustitz Raad finder det af den Betyding, at det i samme kand fortiene at være Reservéred. Sielf er jeg ingen Botanicus, har ei heller vildet vende den tid an paa at conferére det med andre Blomster og Urtebøger, jeg dog har nogle faa af, saa jeg ei veed, om det inddeholder nogen sær urt, der er particulier for Norge og ingen eller faa andre stæder maatte findes, som dog den Sal. Mand meere end engang har vildet forsickre mig, fides sit apud defunctum.

Havde den Pseudo Meursius icke væred paa træ, skulde den fuldtes med til nøyere undersøgning; det bag paa skrevene er venteligen af Sal. Biskop Deichmann, saa den Authorität kunde holdes suspect; thi jeg veed meere end et Exempel, at den Sal. Mand betegnede gamle Skilderier med egen haand, gaf dem et Navn af berømte og Nafnkyndige Mænd og lod dem løbe, for at give dem desto meere anseende; Mens dragten viser dog meere end nocksom, at det haver væred en geistlig Mand; gives mig Leilighed, skal det vorde HEr Iustitz Raad fremstilled og foreviist til videre Hands censur og dispensation; er Personen da ei værd at attendéres af I Critiske Herrer Lærde, er Hand dog værd at forundes en Platz blant maadelige Skilderier, i mindste som Veg-Klædere eller Couvre-muraille. Den leilighed, jeg særdeeles vilde ønske mig, var nogen sinde at maatte kunde udviise, med huad Hiertelaug og Ergivenhed jeg stedße forbliver Velædle og Velbr HEr Iustitz Raads

Tienistvilligste Tiener C, Rantzau.

Udskrift: A Monsieur Monsieur de Gram, Conseiller de Iustice, Hi storiographe et Archivaire de S. M. le Roy de Danmarc, Norwégue p. p., à Copenhague. Herhos en forsegled Packe mercked I. R. G.