Rode, Helge Aand

Aand

Læg Din ene Haand til mit Hjerte,
tag min Haand i Din anden Haand.
Se! Du føler mit Kød og Blod!
Tvivler Du? — Dog er jeg Aand.

Nu er jeg gaaet, og hvor jeg stod,
ser Du mig ikke.
Nu er jeg borte; men efterlod
dog mit Billed for Dine Blikke.
Ser Du det ikke — mit Kød og Blod?