Rode, Helge Beklag ej -

Beklag ej —

Beklag ej disse Stunder,
hvor Verden synes Dig død,
hvor hvert et Haab gaar under
i Tomhedens dybe Skød.

Hvor alt det store segner
og synes Dig trist og smaat,
hvor alle Farver blegner
og visner til graat i graat.

Hvor alle de, der bygger
og kæmper for Guld og Glans,
synes Dig tomme Skygger,
der træder en Vanvidsdans.

Det er godt paa Forhaand at vænne
sin Sjæl til Mørke og Død.
Det er godt paa Forhaand at kende
den Hulvej fra Liv til Død.