Rode, Helge Vuggevers

Vuggevers

(Af «Kongesønner».)

Luk nu Dine Øjenlaag,
sød er alle Trættes Blund.
Livets store Billedbog
gemmer vi en Stund.
Vi har seet og leet og grædt,
Du kan sagtens være træt.
Sød er alle Trættes Blund,
den gør stærk og sund.

Naar imorgen Sol staar op,
kysser den Dit Øjelaag
i det samme, den slaar op,
Dagens Billedbog.
Du kan sagtens være glad,
blade om til næste Blad.
Læs det rige Farvesprog,
det gør god og klog.