Rode, Helge Foraar

Foraar

Se Foraarets Tid oprinder,
Hvor Dag ta'r Nat ved Haand.
To lyse, unge Kvinder,
den ene lig en Aand.
Ja, nu er de kommen til Lande,
Gud ved, hvorfra de kom?
De kom over store Vande,
og ser sig forundret om.