Rode, Helge Sandhed og Skønhed

Sandhed og Skønhed

Sandhed og Skønhed,
Muldjord og Sol,
I er min Munterheds
dyre Symbol.

Guld vil jeg skænke,
alt jeg kan faa,
Muldjordens Lænke
vil jeg forstaa.

Menneskets Legem
er dannet af Muld,
Solen forgylder det
stundom til Guld.

97

Gode og Onde
har selvsamme Rod,
god bliver ond,
og ond bliver god.

Lykke og Smerte
i Fællig de gror,
Smudset, der skæmmer
det, er dog kun Jord.

Fik Du lidt Smuds
af, hvad Jordlivet gav,
Latterens Kilde
vasker det af.

Dumheden har vel
den sikreste Pil.
Er kun en Støvhob,
skænk den et Smil!

Sandhed og Skønhed,
Muldjord og Sol,
I er min Munterheds
dyre Symbol.