Rode, Helge Det nye Foraar

Det nye Foraar

Det nye Foraar, det kom til mit Sind
og bad halvt i Graad: Jeg vil ind, jeg vil ind,
jeg trænger mig gennem hver Pore,
vil dybt i Dit Hjerte mig bore.

For nu har Du været saa længe træt,
en Vinterdag lang uden Skønheds Ret.
Jeg kommer med nye Sange,
Du skal ikke blive bange.

For nu skal Du blive helt ung og kaad.
og Hjertet skal vide sig ud i Graad.
Hvad gjør det — hvad gjør det, Du lider,
Det følger de rige Tider.

Paa Frydens Bund sitrer Smertens Lyd,
paa Smertens Bund ligger gemt en Fryd.
Jeg kommer med Elskov og Tanker.
Oh, Foraar! Hvor Hjertet dog banker.