Rode, Helge Oh, Menneske

Oh, Menneske

Oh, Menneske, hvis Du vil svømme
i Himlen som den hvide Falk,
da maa Du først til Bunden tømme
en dyb og bitter Angstens Kalk.

Oh, Menneske, Du ved dog ikke
om ej Du i det høje Blaa
vil faa en Angstens Kalk at drikke,
den dybeste Dit Øje saa.