Rode, Helge Legeme

Legeme

Saa meget Legem, som jeg har,
saa meget har jeg Sjæl,
og Munterhed har gjort den klar,
ja, helt fra Haar til Hæl.
Den smiler i min Haand og Arm,
naar Dagen ret er lys og varm,
den ler helt til min lille Taa,
naar Himlen straaler gyldenblaa.