Larsen, Thøger Uddrag fra Ved Vinduet

»Til Smuld og Smaating bandt du din Færden,
at lægge mig tryggeste Grundvold i Verden.