Larsen, Thøger Uddrag fra Torden

I Blinde spænder den Farten frem
over bange Sind og brændende Hjem.