Larsen, Thøger Uddrag fra Det grønne Foraar

Den Muld, som Vaaren
nu atter arver,
er skjult af glade,
kokette Farver.