Larsen, Thøger Uddrag fra Det grønne Foraar

Om fine Blomster
letsindigt svinger
sig Sommerfugle
paa fine Vinger.